Cần thu mobi 11số để kd , các bác cho giá thu vào nhé. Dạng số vip
Tứ, ngũ 6,8,9
3939,7979, 6868
Abc,acb
Ababab
6789
Sảnh tiến 5 con
Sms & Phone: 01212125555
Mail: namdomobi@gmail.com
Giá yêu chốt ngay