0987422229 trả trước. Không dùng muốn bán. Giá 1tr. hà Nội