Sim trả trước chính chủ. do không còn nhu cầu xài nên muốn bán
giá ra đi 6 triệu
Liên hệ: O855.265.265