sim trả trước. giá muốn ra đi 4tr/cặp
0797979 823
0797979 832
liên hệ e : 0855.265.265