Quan niệm là con số to
Anh chị em có thiện chí liên
Sdt 0522900546.
Fix cho ai ở xa