Cần bán số 0987.8186666. Ai thích liên hệ số này nhé