Công ty khó khăn nên càn bán lại cho doanh nghiệp nào cần. Liên hệ 0914690149 gặp chính chủ. 0914.69.0149 - 0814.69.0149