Số 0969229000 Giá như bữa cơm cùng bạn bè .liên hệ Bé Hội 8 tủi :0828606998. Bé uyên 12 tủi: 096922900