Do không có nhu cầu nên thanh lý sim 0994699999. Giá 360 tr.
Mọi người quan tâm nhắn tin đừng gọi, hoặc gọi số 0903427899.