Do không còn nhu cầu sử dụng cần sang nhượng sim mobi 0931997777. Ai có nhu cầu xin vui lòng nhắn tin đừng gọi.