“BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP,KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”
Lời đầu tiên, Viện Giáo Dục Xây Dựng Việt Nam (Edubuild) xin gửi đến Qúy đối tác, Qúy khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành đạt!
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các kế toán đang làm công tác Kế toán tại các doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp . Viện Giáo duc xây dựng Việt Nam xin thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng như sau

– NỘI DUNG: KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
+ Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đợn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước: 16 giờ
+ Chuyên đề 2 : Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị sử dụng kinh phí NSNN và đợn vị không sử dụng kinh phí NSNN. 16 giờ
+ Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản , kiểm soát chi NSNN qua kho bạc nhà nước. 08 giờ
+ Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dựng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSN 20 giờ
+ Ôn tập và thi phần I Cộng Phần I 08 giờ68 giờ

PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ :
+ Chuyên đề 5: Pháp Luật kế toán, tổ chức công tác kế toán , vai trò , nhiệm vụ của kế toán trưởng: 24 giờ
+ Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc : 16 giờ
+ Chuyên đê 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sự dụng kinh phí NSNN 24 giờ
+ Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp : 24 giờ
+ Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách , đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: 16 giờ
+ Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp: 12 giờ
+ Ôn tập và thi phần II 08 giờ
Cộng phần II 124 giờ
Tổng cộng 192 giờ

III. Giảng viên: Là các giảng viên có thâm niên công tác, có học vị tiến sĩ, thạc sĩ, đồng thời là những người trực tiếp biên soạn tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp của Học viện Tài chính – Bộ Tài Chính
1. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính do Học viện Tài chính cấp (chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam).
Chứng chỉ này có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp
2. Kinh phí đào tạo – Kế toán doanh nghiệp 2.500.000 đồng /01 học viên
– Kế toán hành chính sự nghiệp 2.800.000 đ /01 học viên
3. khai giảng: – Kế toán doanh nghiệp 15 hàng tháng (liên hệ với cúng tôi để có thời gian cụ thể)
– Kế toán hành chính sự nghiệp 30 hàng tháng (liên hệ với cúng tôi để có thời gian cụ thể)
4. Địa điểm học: Học Viện Tài Chính : Số 8 Phan Huy Chú- Hoàn Kiếm– Hà Nội
Hãy liên hệ ngay (0968317156)với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất !

VIỆN GIÁO DỤC XÂY DỰNG VIỆT NAM
Số 2, ngách 42/155 phố thịnh liệt, hoàng mai , Hà Nội,
Tel/ Fax(043) 686 56 56/ 685 55 99
Hotline : 0968317156
gmail: giaoducxaydung2@gmail.com/ Web : giaoducxaydung.vn