Máy đọc mã vạch DS6708-DL kết hợp tất cả các tính năng của máy quét DS6708 tiêu chuẩn của Zebra, bao gồm quét mã vạch 1 D/ 2D đa hướng, với một công cụ phân tích cú pháp được nhúng cho phép người dùng đọc mã vạch PDF417 trên giấy phép lái xe và sử dụng thông tin đó Vô số các ứng dụng.Bởi vì việc phân tích cú pháp được thực hiện trong máy đọc và đầu ra được kiểm soát bởi người dùng, máy đọc có thể dễ dàng được sử dụng trong tất cả các môi trường với rất ít khởi động.

Với việc phân tích cú pháp trong máy quét mã vạch và kiểm soát bởi người dùng, máy quét DS6708-DL đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà bán lẻ mà không có các dịch vụ CNTT. Và, vì nó hoạt động với nhiều giao diện, hệ điều hành và các chính sách lưu trữ, và không đòi hỏi phải có thêm phần mềm hoặc lệ phí cấp phép, nó có thể dễ dàng được sử dụng trong tất cả các môi trường

CẬP NHẬT DMV MỚI NHẤT

Do các nước khác nhau sử dụng các định dạng dữ liệu khác nhau trong giấy phép lái xe của họ và các định dạng này thay đổi theo từng thời điểm, trạng thái , Máy quét DS6708-DL của Zebra cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh bao gồm các bản cập nhật hàng năm cho các bản phát hành định dạng mới từ mỗi nước, Đầu tư của bạn được bảo vệ ngay từ đầu.

Mọi chi tiết về máy quét mã vạch, vui lòng liên hệ: 0938 670 949