TRUNG TÂM SIM SỐ VIỄN THÔNG SÀI GÒN
Hiện nay công ty mình đang có đợt khuyến mại dành cho tất cả các khách hàng trên toàn quốc.Quý khách hàng nào có nhu cầu sử dụng sim số đẹp hãy nhanh tay liên hệ với mình. Thanh lý xả kho sim 10 số sim số đẹp, sim phong thủy, sim lộc phát, sim năm sinh giá cực rẻ=giá vốn.
Vì quyền lợi khách hàng và đảm bảo số còn hay không xin vui lòng liên hệ số hotline: 0917 33 51 66 gặp Mr Tuấn. Uy tín- Chất lượng giao sim xong mới lấy tiền
>>>Số Tứ Qúy, Tam Hoa, Tam Hoa (Giữa)<<<
0123.88.22223__1250k<<>>0942.44.45.76__500k
0123.88.22229__1250k<<>>0942.444.273__420k
012388.22224__300k<<>>0942.888.072__370k
0125.66.222.00__550k<<>>0942.8888.75__2750k
012566.18.777__1250k<<>>0942.91.2225__420k
012566.21.777__1250k<<>>0942.999.392__440k
0913.7999.26__400k<<>>09423.666.15__420k
091372.3339__920k<<>>0943.222.024__530k
0917.222.958__530k<<>>0943.222.726__550k
0917.29.8882__550k<<>>0943.222.825__550k
0917.333.635__550k<<>>0944.33.38.34__550k
0917.333.658__650k<<>>0944.333.732__550k
0917.333.835__550k<<>>09444.99.273__480k
0917.333.867__550k<<>>09455.777.06__400k
0917.54.3332__420k<<>>0946.23.4442__450k
0917.555.052__550k<<>>0946.39.2227__460k
0917.555.854__550k<<>>0946.777.875__550k
0917.888.245__950k<<>>0946.888.782__450k
09172.999.85__400k<<>>09460.888.24__390k
091751.0004__410k<<>>094646.8885__500k
0918.333.167__560k<<>>0947.555.650__550k
0918.40.3337__450k<<>>0947.56.3335__400k
0918.444.245__430k<<>>09477.46665__510k
0918.666.927__700k<<>>09478.333.25__350k
0919.8888.54__2750k<<>>0948.000.124__400k
094.666.72.69__400k<<>>0948.777.376__550k
094.666.76.28__450k<<>>0949.111.563__380k
094.666.76.90__470k<<>>0949.222.023__430k
0949.56.2225__450k
>>>>>>>>Số Lộc Phát – Phát Lộc<<<<<<<
0916.36.70.86__300k<<>>0946.22.44.28__420k
01238.00.23.80__380k<<>>0946.29.7786__350k
09.1723.1768__370k<<>>0946.296.808__350k
0913.732.386__450k<<>>0946.299.386__500k
0915.46.16.36__550k<<>>0946.32.8986__300k
0915.48.18.58__520k<<>>0946.322.186__400k
0915.492.768__480k<<>>0946.33.44.86__500k
0916.368.272__450k<<>>0946.342.116__350k
0916.368.446__450k<<>>0946.354.116__350k
0916.368.769__410k<<>>0946.362.818__420k
0916.375.606__380k<<>>0946.37.89.68__480k
0916.375.986__400k<<>>0946.39.45.86 __350k
0917.132.868__420k<<>>0946.39.6068__350k
0917.2.4.1968__2200k<<>>0946.415.386__370k
0917.218.768__370k<<>>0946.437.468__420k
0917.252.126__380k<<>>0946.468.722__380k
0917.26.16.56__450k<<>>0946.483.068__300k
0917.264.768__360k<<>>0946.512.116__350k
0917.27.11.28__400k<<>>0946.629.386__300k
0917.27.33.28__300k<<>>0946.676.008__350k
0917.274.368__410k<<>>0946.685.185__360k
0917.354.236__320k<<>>0946.689.586 __330k
0917.379.168__1750k<<>>0946.712.086__300k
0917.529.668 __610k<<>>0946.713.786__450k
0917.78.66.22__950k<<>>0946.769.762__350k
0918.43.81.83__550k<<>>0947.52.6116__490k
0918.45.16.82__370k<<>>0947.632.448__300k
0918.57.47.28__300k<<>>0948.855.728__350k
0918.573.562__350k<<>>0948.962.676__370k
0918.586.018__320k<<>>0949.060.628__420k
0918.587.226__400k<<>>0949.58.25.26__430k
0942.26.19.26__450k<<>>0949.830.398__300k
0942.667.226__380k<<>>0949.86.07.68 __420k
0942.95.7768__440k<<>>0949.870.268__550k
0942.957.568__520k<<>>0949.90.6116__550k
0942.972.768__420k<<>>0949.910.268__550k
0942.987.368__470k<<>>0949.913.568__500k
0945.025.768__480k<<>>0949.934.168__550k
0945.468.398__480k<<>>0945.563.646__650k
0945.559.248__400k<<>>0946.20.6446__500k
>>>>Số Lộc Lộc–Phát Phát–Cửu Cửu<<<<
0913.776.199__650k<<>>0946.25.28.22__500k
0914.09.88.22__400k<<>>0946.319.388__320k
0915.52.57.55__550k<<>>0946.33.88.30__400k
0916.36.70.55__350k<<>>0946.33.88.40__400k
0916.36.80.22__360k<<>>0946.39.89.55__450k
0916.373.055__370k<<>>0946.50.90.66__450k
0916.373.488__350k<<>>0946.68.78.55__430k
0916.376.599__400k<<>>0947.58.68.22__450k
0917.21.31.66 __370k<<>>0947.58.68.55__410k
0917.211.922__370k<<>>0948.066.855__470k
0917.29.75.88__450k<<>>0948.11.88.73__430k
0917.29.79.66__360k<<>>0948.39.49.55__450k
0917.33.79.66__590k<<>>0948.63.73.66__350k
0917.355.466__800k<<>>0949.21.28.22__500k
0918.55.42.66__530k<<>>0949.46.56.22__400k
094.99.347.99__550k<<>>0949.855.288__420k
0943.257.599__450k<<>>0944.21.00.66__500k
0943.26.27.22__500k<<>>0945.49.59.22__450k
0943.50.60.88__460k
>>>>>>>>>Số đảo, Số lặp<<<<<<
0913.62.3553__450k<<>>0944.36.2772__530k
0913.73.5225__570k<<>>0944.39.5445__510k
0914.53.2992__350k<<>>0944.50.3223__530k
0914.7887.58__400k<<>>0944.52.8228__450k
0915.48.5445__550k<<>>0944.56.4994__450k
0917.28.3553__420k<<>>0944.59.8448__550k
0917.29.7227__400k<<>>0944.61.2772__550k
0917.29.7337__500k<<>>0944.61.3223__550k
0917.56.9119__550k<<>>0944.61.7337__550k
0919.79.5115__650k<<>>0944.63.3223__550k
094.331.6006__540k<<>>0944.69.3223__550k
094.357.6446__540k<<>>0944.70.5225__550k
094.626.9449__540k<<>>0944.75.2112__550k
094.707.8448__530k<<>>0944.79.1661__550k
094.737.9449__460k<<>>0944.85.6116__550k
094.998.6006__500k<<>>0944.89.5225__600k
0942.29.4554__450k<<>>0944.98.2112__550k
0942.56.3773__500k<<>>0945.07.2112__450k
0942.73.3003__450k<<>>0945.07.5445__450k
0942.75.2112__450k<<>>0945.12.7887__450k
0942.75.3223__530k<<>>0945.16.3773__510k
0942.75.9119__530k<<>>0945.19.2442__450k
0942.80.6336__420k<<>>0945.20.3773__510k
0942.81.6116__530k<<>>0945.26.9449__530k
0942.86.2332__520k<<>>0945.27.3443__460k
0942.86.5115__520k<<>>0945.29.2552__460k
0942.90.7557__500k<<>>0945.34.3003__500k
0942.95.7227__500k<<>>0945.37.2992__460k
0943.04.2112__400k<<>>0945.65.3773 __450k
0943.09.2112__400k<<>>0945.79.1551__450k
0943.16.2772__530k<<>>0945.98.2552__460k
0943.50.5225__500k<<>>0946.12.2662__450k
0943.51.7337__400k<<>>0946.27.8448__480k
0943.56.3443__450k<<>>0946.69.2332__450k
0943.6.4.2002__1100k<<>>0947.26.2112__500k
0943.65.2772__450k<<>>0947.28.3773__500k
0943.72.8448__500k<<>>0947.28.5225__480k
0943.98.3773__500k<<>>0947.34.3773__530k
0944.07.6116__500k<<>>0947.45.1221__480k
0944.30.9449__450k<<>>0947.45.3003__500k
0944.32.7117__500k<<>>0947.57.3223__450k
0944.34.3003__500k<<>>0947.91.3773__480k
0949.2002.97__380k<<>>0948.35.6006__500k
0949.23.3003__480k<<>>0948.44.3003__450k
0949.25.6006__500k<<>>0948.56.2442__480k
0949.45.3223__480k<<>>0948.56.5115__500k
0949.68.3003__480k<<>>0948.66.3003__500k
0949.68.5995 __530k<<>>0949.15.5005__500k
0949.78.5005__480k<<>>0949.17.2332__500k
0949.19.3773__450k
>>>>>>>>>Số Cặp<<<<<<<<
01238.00.11.33__550k<<>>01238.00.44.22__450k
0123.88.22.282__550k<<>>01238.00.44.33__550k
01238.00.11.00__650k<<>>01238.00.4949__450k
01238.00.11.55 __1350k<<>>01238.00.55.11__850k
01238.00.18.00__530k<<>>01238.00.55.22__850k
01238.00.22.11__450k<<>>01238.00.55.33__850k
01238.00.33.22__550k<<>>01238.00.55.44__650k
01238.00.3636__500k<<>>01238.00.5656__600k
01238.00.44.00 __450k<<>>01238.03.77.66__450k
01238.00.44.11__450k<<>>01238.82.82.83__670k
01277.86.7878__1250k<<>>01277.86.78.98__370k
>>>>Số Tiến Đơn<<<<
01238.001357__350k<<>>0946.229.357__400k
0914.119.357__450k<<>>0946.297.234__460k
0917.299.246__450k<<>>0946.394.123__460k
0917.339.246__510k<<>>0946.758.234__450k
0918.456.290__400k<<>>0946.773.246__380k
094.27.345.27__450k<<>>0946.955.357__400k
0943.588.357__350k<<>>0947.475.357__440k
0944.828.245__510k<<>>0947.559.357__400k
0944.887.012__400k<<>>0948.42.40.42__500k
0949.338.246__450k
>>>>Số Gánh Cặp–Số Cặp Liền Kề<<<<
0914.33.62.33__520k<<>>0913.79.39.23__450k
0913.72.82.85__550k<<>>0913.79.6860__250k
0913.72.86.73__300k<<>>0913.79.88.62__500k
0913.725.698__250k<<>>0913.793.107__200k
0913.73.1248__400k<<>>0913.799.385__400k
0913.742.749__530k<<>>0913.810.662__250k
0913.75.3335__350k<<>>0917.31.31.38__870k
0913.752.246__250k<<>>094.3344.076__300k
0913.76.1114__300k<<>>0942.65.34.34__600k
0913.79.2245__350k<<>>0944.80.87.80 __530k
0913.79.24.25__470k<<>>0945.03.23.73__550k
0913.79.3358__500k<<>>0947.28.28.23 __460k
0947.85.24.24__600k
>>>>>>Thần Tài, Thổ Địa<<<<<<
01238.829.839__950k<<>>0942.968.779__520k
01238.00.1179__470k<<>>0942.969.279__450k
01238.00.3379__470k<<>>0942.970.879__500k
01238.00.3839__400k<<>>0942.976.279__450k
01238.00.3878__300k<<>>0942.981.879__450k
01238.00.39.78__200k<<>>0942.985.179__450k
01238.00.5579__470k<<>>0944.321.379__510k
01277.68.6679__950k<<>>0945.931.938__400k
01277.86.6639__420k<<>>0946.22.55.78 __400k
01277.86.7879__1050k<<>>0946.22.79.33__450k
0912.79.68.78__910k<<>>0946.296.578__400k
0912.79.79.90__1150k<<>>0946.298.378__350k
0914.179.727__450k<<>>0946.299.439__450k
0914.189.579__500k<<>>0946.31.7378__300k
0914.79.79.85__1550k<<>>0946.312.439__350k
0915.71.37.38__800k<<>>0946.318.738__370k
0915.78.78.33__930k<<>>0946.37.10.39__370k
0915.79.79.42__1050k<<>>0946.38.79.22__470k
0916.36.70.39__380k<<>>0946.39.39.34__550k
0916.36.9938__450k<<>>0946.398.178__260k
0916.363.279__450k<<>>0946.426.339__380k
0916.365.938__450k<<>>0946.484.778__360k
0916.366.478__480k<<>>0946.485.179__330k
0916.369.738__450k<<>>0946.600.378__350k
0916.37.39.41__470k<<>>0946.65.3639__300k
0916.37.5539__330k<<>>0946.658.239__450k
0916.376.578__380k<<>>0946.673.739__450k
0916.79.79.46__1450k<<>>0946.696.478__350k
0917.205.179 __370k<<>>0946.731.039__350k
0917.254.179__400k<<>>0946.75.33.78__300k
0917.285.279__450k<<>>0947.799.138__330k
0917.29.79.59__450k<<>>0948.39.49.00__360k
0917.29.89.78__400k<<>>0948.79.89.22__400k
0917.295.879__470k<<>>0949.38.98.55__400k
0917.296.279__450k<<>>0949.788.579__480k
0917.31.30.38__500k<<>>0949.91.7579 __420k
0917.386.179__620k<<>>0949.912.579__500k
0917.468.179 __560k<<>>0949.920.579__480k
0917.79.79.18__1450k<<>>0949.95.39.78__450k
0918.082.139__460k<<>>09499.26.779__470k
0918.588.339__860k<<>>0942.38.78.00__370k
0918.79.79.23__1350k<<>>0942.958.179__550k
0918.79.79.48__1450k<<>>0942.958.978__450k
094.6667.239__500k<<>>0942.963.179__420k
0942.37.32.38__450k<<>>0942.966.379__430k
0942.967.638__470k
>>>>Số Gánh Đôi,Gánh Thường,Tiến Đơn <<<<
0916.36.70.90__310k<<>>0917.342.346__530k
0913.787.525__550k<<>>0917.521.525__520k
0913.808.930__200k<<>>0917.811.282__480k
0914.181.552__350k<<>>0918.26.4546__520k
0916.366.131__400k<<>>0918.56.73.56__570k
0916.366.494__460k<<>>0918.575.435__320k
0916.367.303__360k<<>>0943.55.88.28__560k
0916.367.353__320k<<>>0944.949.616__450k
0916.367.818__300k<<>>0946.15.2728 __330k
0916.368.030__260k<<>>0946.299.533__320k
0916.368.040__260k<<>>0946.332.656__270k
0916.368.121__360k<<>>0946.345.156__310k
0916.368.454__400k<<>>0946.376.717__300k
0916.369.141__370k<<>>0946.395.385__280k
0916.369.424__380k<<>>0946.404.012__400k
0916.37.40.60__250k<<>>0946.500.969__300k
0916.37.6070__350k<<>>0946.69.50.90 __330k
0916.372.969__400k<<>>0946.741.929__420k
0916.375.525__370k<<>>0949.179.208__390k
0916.375.535__380k<<>>0917.232.173__300k
0916.375.909__360k<<>>0917.29.50.60__350k
0916.375.949__310k<<>>0917.33.77.67__570k
>>>> Số Tiến Liền Kề<<<<
0916.36.9194__310k<<>>0918.59.68.70__400k
091.63.68.557__460k<<>>0942.40.70.71__400k
0913.19.63.80__470k<<>>0942.55.24.27__350k
0914.29.69.87__370k<<>>0945.49.39.55__420k
0916.37.38.11__380k<<>>0946 31 9296__300k
0916.37.40.80__480k<<>>0946 46 5356 __500k
0916.37.6269__310k<<>>0946.14.24.25__450k
0916.37.63.65__450k<<>>0946.29.95.97__460k
0917.28.38.96__500k<<>>0946.35.93.94__460k
0917.29.69.75__400k<<>>0946.38.58.77__450k
0917.30.84.95__350k<<>>0946.39.68.97__450k
0917.31.67.84__300k<<>>0946.39.92.97__480k
0918 43 8183 __400k<<>>0946.76.20.80__350k
0918.04.56.58__520k<<>>0948.03.57.80__350k
0918.40.53.77__350k<<>>0949.21.53.55__450k
0949.25.57.58__500k
>>>> Số Gánh<<<<
01238.83.11.83__630k<<>>0918.56.32.56__410k
0913.90.25.90__500k<<>>0942.45.79.45__350k
0913.96.41.96__410k<<>>0942.46.58.46__350k
0914.10.51.10__320k<<>>0942.48.26.48__430k
0914.12.75.12__360k<<>>0944.46.52.46__350k
0914.15.26.15__250k<<>>0945.29.86.29__450k
0914.16.25.16__420k<<>>0946.05.97.05__350k
0914.16.57.16__300k<<>>0946.25.89.25__400k
0914.17.49.17__300k<<>>0946.37.42.37__360k
0914.29.45.29__400k<<>>0946.48.07.48__350k
0914.29.50.29__350k<<>>0946.58.92.58__350k
0914.29.56.29__430k<<>>0946.67.28.67__300k
0914.29.83.29__330k<<>>0947.16.45.16__350k
0914.47.56.47__300k<<>>0947.18.89.18__330k
0914.48.65.48__360k<<>>0947.29.73.29__400k
0916.366.004__400k<<>>0947.45.58.45__380k
0917.20.92.20__370k<<>>0947.46.28.46__350k
0917.25.46.25__370k<<>>0947.56.29.56__450k
0917.26.20.29__430k<<>>0947.65.38.65__380k
0917.29.70.29__450k<<>>0948.15.89.15__380k
0917.29.73.29__400k<<>>0948.76.89.76__350k
0917.29.86.29__510k<<>>0948.85.26.85 __350k
0917.29.98.29__430k<<>>0948.97.28.97__450k
0917.322.667__430k<<>>0949.15.86.15__440k
0917.35.86.35__530k<<>>0949.22.38.33__350k
0917.56.89.56__520k<<>>0949.81.27.81__450k
0918.131.969__900k
>>>> Số Liền Kề Đi Lên<<<<
01238.824.924__610k<<>>0942.721.726__350k
01238.828.928__910k<<>>0942.725.728__380k
0915.357.355__450k<<>>0942.964.969__450k
0915.521.529__470k<<>>0942.973.975__470k
0916.367.365__360k<<>>0944.657.687__420k
0917.238.233__420k<<>>0945.212.215 __430k
0917.295.298__520k<<>>0945.418.498__540k
0917.316.356__430k<<>>0946.298.293__380k
0917.365.395__470k<<>>0946.396.392__350k
0917.412.416 __420k<<>>0947.531.537__350k
0917.493.496__430k<<>>0947.532.536__350k
0917.566.596__440k<<>>0948.354.358__350k
0918.490.498__440k<<>>0949.804.807 __400k
0942.430.435__430k<<>>0949.832.835__520k
0942.495.498__550k<<>>0949.864.867__420k
0942.515.215__320k<<>>0949.904.907 __510k
0949.937.967__430k<<>>0949.926.956__480k
0916.375.370__350k<<>>0949.927.957 __430k
0916.375.372__350k<<>>0949.935.965 __470k
>>>>Số Cặp Liền Kề Đẹp<<<<
01238.03.6699__1150k<<>>0942.22.55.37__350k
0945.1155.07__410k<<>>0942.33.66.37__300k
01238.03.7788__600k<<>>0942.33.77.48__350k
01277.86.5599__1150k<<>>0942.33.77.58__300k
091.55.22.547__350k<<>>0942.3377.56 __330k
0912.60.2277__530k<<>>0942.36.36.30__500k
0913.33.55.41__850k<<>>0942.44.55.27__400k
0913.8080.23 __500k<<>>0942.4646.28__400k
0913.96.33.00__400k<<>>0942.55.88.37__420k
0913.9797.46__450k<<>>0942.55.99.17__420k
0914.05.25.95__350k<<>>0942.55.99.67__420k
0914.12.12.53__350k<<>>0942.5599.46 __370k
0914.18.18.32__400k<<>>0942.7070.45__380k
0914.18.18.40__500k<<>>0942.73.73.36__500k
0914.1818.35__400k<<>>0942.77.99.20__350k
0914.19.19.42__370k<<>>0942.7788.46__350k
0914.29.77.00__350k<<>>0943.22.77.60__420k
0915.11.09.33__450k<<>>0943.50.50.37__350k
0915.16.33.00__500k<<>>0943.5050.46__400k
0915.18.55.00__500k<<>>0943.7788.25__370k
0915.19.33.00__600k<<>>0943.9191.28__330k
0915.26.55.00__600k<<>>0944.79.99.00__750k
0915.27.55.00__600k<<>>0944.90.90.36__530k
0915.31.66.00__600k<<>>0945.0707.48__410k
0915.32.55.00__600k<<>>0945.11.77.08__400k
0915.32.66.00__600k<<>>0945.87.87.48__450k
0915.37.33.00__600k<<>>0945.88.22.78__800k
0915.38.22.00__600k<<>>0945.90.90.36__530k
0915.38.66.00__600k<<>>09450.09457__500k
0915.39.33.00__600k<<>>0946.11.44.58__450k
0915.39.55.00__630k<<>>0946.11.77.36__350k
0915.48.48.23__550k<<>>0946.11.77.59__350k
0915.4848.60 __520k<<>>0946.11.99.27__350k
0915.52.52.49__500k<<>>0946.1133.07 __350k
0915.82.82.45__570k<<>>0946.15.15.10__450k
0916.37.37.62__500k<<>>0946.19.19.14__450k
0916.37.55.11__350k<<>>0946.22.33.09__400k
0916.3737.50__400k<<>>0946.22.44.17__350k
0917.21.21.56__550k<<>>0946.22.55.09__470k
0917.2299.67__410k<<>>0946.22.55.20__350k
0917.2323.18__350k<<>>0946.22.55.23__350k
0917.24.24.32__420k<<>>0946.22.99.25__450k
0917.2525.48__520k<<>>0946.2255.90__420k
0917.26.26.15__350k<<>>0946.2266.70__410k
0917.2626.30__400k<<>>0946.2288.75 __350k
0917.30.30.47__460k<<>>0946.26.26.05__380k
0917.3030.59__410k<<>>0946.33.22.75__350k
0917.3131.45 __430k<<>>0946.33.55.17__400k
0917.3232.56__530k<<>>0946.33.55.37__400k
0917.33.00.40__550k<<>>0946.33.77.23__450k
0917.33.77.46__550k<<>>0946.33.77.50__450k
0917.35.45.75__810k<<>>0946.33.88.70__450k
0917.3636.57__530k<<>>0946.3355.16__350k
0917.3838.15 __500k<<>>0946.3355.49__350k
0917.3838.26__430k<<>>0946.3366.80__480k
0917.3939.25__570k<<>>0946.3388.96__450k
0917.4242.69__570k<<>>0946.3399.76__420k
0917.46.46.37__450k<<>>0946.36.36.91__450k
0917.55.68.00__400k<<>>0946.37.37.05__350k
0917.56.56.37__600k<<>>0946.373.246__500k
0917.5656.22__520k<<>>0946.3939.73__510k
0917.5656.85__570k<<>>0946.44.77.16__370k
0917.82.33.77__800k<<>>0946.44.88.41__200k
0918.9191.56__550k<<>>0946.52.52.45__420k
0918.94.11.44__440k<<>>0946.53.53.27__350k
0931.45.49.87__400k<<>>0946.53.53.28__370k
094.55.66.134__490k<<>>0946.62.62.27__370k
0942.11.77.69__350k<<>>0947.11.46.33__460k
0942.1133.29 __330k<<>>0947.11.60.22__320k
0947.59.59.50__500k<<>>0947.11.88.35__450k
0947.66.3003__500k<<>>0947.2020.48__420k
0947.66.31.00__360k<<>>0947.22.55.17__350k
0947.799.235__300k<<>>0947.22.99.76__350k
0947.799.348__300k<<>>0947.2255.96__330k
0948.00.55.20__310k<<>>0947.3377.85__350k
0948.11.88.63__500k<<>>0947.42.42.15__370k
0948.11.99.73__450k<<>>0947.4488.26__330k
0948.30.30.25__480k<<>>0947.5050.16__320k
0948.31.31.25__500k<<>>0947.5577.85__350k
0948.3355.29__330k<<>>0947.56.56.54__480k
0949.3377.95__430k<<>>0949.8383.07__500k
0949.55.00.53__350k<<>>0949.8686.25__480k
0949.7799.60__520k
>>>>Các Số Dạng Khác, Số 69, 89, thần tài, thổ địa mới cập nhật<<<<
09.4715.6715__300k<<>>0917.72.33.55__860k
0912.170.175__970k<<>>0917.76.22.55__820k
09.14.14.06.02__380k<<>>0917.78.29.39__820k
09.14.15.12.17__370k<<>>0917.81.55.66__1750k
0913.33.55.46__780k<<>>0918.426.880__350k
0913.611.355__400k<<>>0918.438.275__300k
0913.667.855__470k<<>>0918.44.38.64__300k
0913.89.89.07__1000k<<>>0918.591.722__350k
0914.72.72.39__800k<<>>0918.73.22.33__850k
0914.75.33.66__1250k<<>>0918.73.44.88__920k
0915.19.22.00__450k<<>>0918.77.88.59__980k
0915.52.57.56__500k<<>>0919.82.60.60 __890k
0915.69.69.78__1000k<<>>0942.49.59.00__450k
0915.72.48.48 __850k<<>>0942.73.68.97__450k
0915.733.766__1000k<<>>0943.24.24.20__450k
0915.77.99.59__1050k<<>>0943.84.22.88 __830k
0915.82.69.79__1250k<<>>0944.73.22.99 __950k
0915.82.82.78__870k<<>>0944.75.07.07__1150k
0916.33.99.42__900k<<>>0944.76.11.99__950k
0916.35.35.26__830k<<>>0945.623.627__450k
0916.36.37.34__450k<<>>0945.665.619__300k
0916.366.261__360k<<>>0945.8.6.2002__1950k
0916.367.335 __300k<<>>0945.86.59.59 __850k
0916.368.002__350k<<>>0946.218.151__320k
0916.368.133__400k<<>>0946.231.355__500k
0916.368.177__320k<<>>0946.242.445__330k
0916.368.775__450k<<>>0946.299.233__480k
0916.368.900__310k<<>>0946.339.116__450k
0916.369.003__350k<<>>0946.360.449__300k
0916.369.115__400k<<>>0946.369.633__350k
0916.37.31.30__400k<<>>0946.396.118__300k
0916.37.32.31__400k<<>>0946.399.755__520k
0916.37.34.30__400k<<>>0946.494.117__350k
0916.37.34.33__400k<<>>0946.59.69.00__430k
0916.37.38.32__400k<<>>0946.667.208__280k
0916.37.39.55__390k<<>>0946.67.11.69__380k
0916.373.122__350k<<>>0946.703.007__300k
0916.373.226__370k<<>>0946.703.118__300k
0916.393.545__830k<<>>0946.716.119__350k
0916.83.22.55__850k<<>>0946.722.114__300k
0917.20.28.27__370k<<>>0946.776.449__450k
0917.23.21.25__400k<<>>0946.855.246__310k
0917.267.116__370k<<>>0947.10.60.33__250k
0917.28.36.32__300k<<>>0947.20.25.20__450k
0917.29.59.49__460k<<>>0947.21.69.69 __920k
0917.295.298__570k<<>>0947.23.25.22__400k
0917.30.22.04__370k<<>>0947.333.236__530k
0917.363.667__600k<<>>0947.333.835__440k
0917.388.225__450k<<>>0947.950.956__400k
0917.388.557__450k<<>>0948.03.07.01__950k
0917.39.39.04 __930k<<>>0948.35.45.33__300k
0917.52.58.56__500k<<>>0948.38.39.34__450k
0917.555.459__570k<<>>0948.38.48.00__380k
0917.56.16.46__500k<<>>0948.82.33.88 __950k
0917.56.26.96__500k<<>>0948.82.55.77__850k
0917.68.68.35__1350k<<>>0948.85.19.19__920k
0949.586.833__350k<<>>0948.85.22.88__1030k
0949.84.56.56__830k<<>>0948.95.25.65__370k
0949.86.45.45__830k<<>>0949.128.859__350k
0949.86.59.69__830k<<>>0949.18.19.11__450k
0949.86.73.73__1150k<<>>0949.18.28.00__410k
0949.911.536__430k<<>>0949.45.39.45__450k
>>>>Các Số Cặp Tình Nhân – Gia Đình >>>>
09172 999 15^"^09172 999 16__750k
01238 00 22 00^"^01238 00 33 00__1050k
01238 82 2255^"^01238 82 2277__1450k
0913 33 55 42^"^0913 33 55 43__1300k
0914 1818 72^"^0914 1818 73__750k
0914 29 85 29^"^0917 29 85 29__650k
0914 73 73 89^"^0915 73 73 89__950k
0915 48 48 45^"^0915 48 48 46__950k
0916 360 586^"^0916 360 486__560k
0916 366 539^"^0916 366 538__550k
0916 367 535^"^0916 367 595__400k
0916 367 588^"^0916 367 599__650k
0916 373 007^"^0916 373 008 __470k
0916 373 178^"^0916 373 278 __750k
0916 3737 56^"^0916 3737 59__750k
0916 376 439^"^0916 376 539__350k
0917 3355 26^"^0917 3355 36__1050k
0918 492 496^"^0918 492 498 __750k
0918 79 79 07^"^0918 79 79 57__3050k
094 5588 167^"^094 5599 167__550k
0942 75 3536^"^0942 78 3536__700k
0944 62 3773^"^0944 60 3773__950k
0946 2233 60^"^0946 2233 70__550k
0946 2233 90^"^0946 2233 95__650k
0946 2255 18^"^0947 2255 18__600k
0946 25 89 25^"^0947 25 89 25__550k
0946 4488 26^"^0946 4488 36__550k
0946 980 985^"^0946 980 987__750k
0947 3377 16^"^0947 3377 18__570k
0949 870 875^"^0949 872 875 __800k
0949 927 977^"^0949 927 987__750k
Ý nghĩa các số được đọc như sau:
1 - chắc (chắc chắn)
2 - mãi (mãi mãi)
3 - tài
4 - tứ
5 - sinh
6 - lộc
8 - phát
9 - thừa.
- những người Việt mê số đề thì thích SIM số 78 (ông địa)
- Riêng các số 0, 1, 9 thì chỉ có nghĩa khi đứng chung với số khác, số 1 tượng trưng cho sự khởi đầu nên cần đứng trước, số 9 tượng trưng cho sự kết thúc nên cần đứng cuối cùng.
- Số 9: "cửu". Số này thì miễn bàn. 9 là con số tận cùng của dãy số 0 - 9 vĩnh cửu trường tồn.
- Số 8: "phát". Nhưng những người làm cơ quan nhà nước hơi sợ một chút vì nó giống cái còng số 8.
- Số 6: "lộc".
VD: 6 và 8 ghép lại là "lộc phát"(68) hoặc "phát lộc"(86). 06, 46, 86: Con Cọp (Hổ).
- Số 39, 79: Thần Tài. 39 là thần tài nhỏ, 79 là thần tài lớn.
- Số 38, 78: Ông Địa.
- Số 37, 77: Ông Trời.
- Số 40, 80: Ông Táo, Lửa.
- Số 17, 57, 97: Con Hạc. Dành cho ai muốn trường thọ.
- Số 07: con heo con.
- Số 10, 50, 90: con rồng nước.
- Số 26, 66: con rồng bay.
- Số 35: Con Dê (dĩ nhiên).
- Số 19, 59, 99: Con Bướm --> Đẹp.
- Số 36, 76: thầy chùa hoặc bà vãi trong chùa
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG- BẢO HÀNH VÀ CAM KẾT CHẤT LƯỢNG.
- Miễn phí cắt sim thành micro sim và nano sim.
-Đây là giá tốt nhất.
- 100% Tất cả các sim bán ra đều được TEST trước khi đến tay người tiêu dùng.
- Tư vấn, Hỗ trỡ khách hàng, các vấn đề liên quan về sim.
- Hỗ trợ đăng ký thông tin chính chủ miễn phí.
- Cách thức giao dịch:
- 1. Nếu quý khách ở TP.HCM thì tới cửa hàng nhận sim hoặc mình sẽ giao sim tận nơi trong nội thành TP.HCM (trong bán kính 1km sẽ free, trên 1km sẽ tính phí 30k)
- 2. Đối với các khách hàng ở các tỉnh khác : Qúy khách cung cấp Họ tên + Địa chỉ nhận sim. Nhân viên bưu điện sẽ giao sim tận tay cho khách ( phí ship 30k).
THỜI GIAN LÀM VIỆC: Giờ hành chánh.Tất cả các ngày trong tuần (Vì quyền lợi khách hàng và đảm bảo số còn hay không xin vui lòng liên hệ trước 0917 33 51 66 gặp Mr Tuấn)
Để biết thêm chi tiết hãy liên hệ với tôi theo địa chỉ:
TRUNG TÂM SIM SỐ VIỄN THÔNG SÀI GÒN
Địa chỉ : 334-BẮC HẢI-P.4-Q.TÂN BÌNH.
HOTLINE: 0917 33 51 66 Mr Tuấn.
*** Uy Tín đảm bảo - Chung tay xóa lừa đảo ***