Vinaphone khuyến mại 50% ngày 07/5/2015 (1 ngày duy nhất)

VIETTEL khuyến mại 50% từ 06/5/2015 đến 07/5/2015

Mobifone khuyến mại 50% từ ngày 06/5/2015 (1 ngày duy nhất)

Vinaphone khuyến mại 50% ngày 28/4/2015 (1 ngày duy nhất)

VIETTEL khuyến mại 50% ngày 28/4/2015 (1 ngày duy nhất)

Mobifone khuyến mại 50% từ ngày 22/4/2015 đến ngày 23/4/2015

Vinaphone khuyến mại 50% ngày 22/4/2015 (1 ngày duy nhất)

VIETTEL khuyến mại 50% từ 14/4/2015 đến 15/4/2015

Vinaphone khuyến mại 50% ngày 15/4/2015 (1 ngày duy nhất)

Mobifone khuyến mại 50% từ ngày 15/4/2015 (1 ngày duy nhất)

Vinaphone khuyến mại 50% ngày 08/4/2015 (1 ngày duy nhất)