***** Call: 0985.177.177 *****

0121.333.1111
Nguyên Kíp 6T

01683 60 6666
Nguyên kíp 5T5

0168 321 6666
Nguyên Kíp 5T5

01297.78.78.78
Nguyên kíp 4T5


0968.068.000
NGuyên kíp 1000K


01668 555 000
Nguyên Kíp 2T5
01668 222 000
Nguyên kíp 2T5


01683.05.6666
Nguyên kíp 4T5


01683.01.6666
Nguyên kíp 4T5


01297 78 78 78
Nguyên kíp 4T5


01.292.00.9999
Nguyên kíp 15T5


012.2223.2223
Nguyên kíp 9T


Tất cả sim trên là của mình đã cầm trong tay , anh em call chỉ
việc giao dịch nhanh gọn. Thanks mọi người đã quan tâm.

Ai mua xin Liên H: 0985.177.177