PDA

View Full Version : Sim cam kết vip + đẹpnguyenchautu92
10-01-2017, 08:14 PM
Liên hệ: 0869.079.079 – Mr.Tú
****************************
01666.49.6789 = 6.5 triệu ( ck 350k/t/36t miễn phí 1000 phút gọi + 4G)
09.8484.1881 Ts 50k/08 tháng giá 1tr300k
08.6886.1001 Ts 50k/08 tháng giá 1tr300k
0869.335.995 Ts 50k/08 tháng giá 1tr300k
096.5555.792 Ts 120k/11 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr300k
0981.08.08.84 Ts 50k/1 tháng giá 1tr300k
0976.44.64.94 TS 50k/1 tháng giá 1tr700k
01629.529.529 Ts 200k/24 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 3tr200k
0965.24.1984 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
0965.655598 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
098.113.9119 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr200k
097.335.0990 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr100k
096.858.9009 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr300k09655556,19 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr700k
0981.866.099 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr100k
096.196.9119 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
096.332.9119 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr100k
09688886.40 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr700k
0973.973.573 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr100k
098.6666.314 Ts 50k/12 tháng giá 1tr700k
0961.61.1964 Ts 50k/02 tháng giá 1tr200k
0977.10.50.90 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr700k
0966.306.606 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
0989.4444.26 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
0962.863.963 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
096.5555.492 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
0966.88.7557 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
0965.48.4884 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0983.99.5775 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
096.357.1974 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
098.115.1975 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
0966.32.1976 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
0988.561.861 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
096.4444.810 Ts 50k/03 tháng giá 1700k
0971.31.61.91 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr700k
097777,6747 Ts 50k/03 tháng giá 1tr700k
0962.853.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0965.148.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0967.514.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0975.046.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0989.143.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
096.5555.624 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
0961.422.466 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr700k
0962.0000.71 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
096.7777.154 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
096.7777.324 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
096.7777.430 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
0989.46.2525 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr700k
01669,577775 Ts 50k/09 tháng giá 1tr700k
01669,755557 Ts 50k/09 tháng giá 1tr700k
0166.88.77775 Ts 50k/09 tháng giá 1tr700k
016686,22229 Ts 50k/09 tháng giá 1tr700k
0167.68.99995 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
0166.58.55559 Ts 50k/09 tháng giá 1tr700k
016.696.55559 Ts 50k/09 tháng giá 1tr700k
016668,33335 Ts 50k/09 tháng giá 1tr700k
016.686.33337 Ts 50k/09 tháng giá 1tr700k
0964.29.9090 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
0964.27.9494 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
0986.445.665 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr700k
097.8888.031 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
096.5555.154 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
097.6666.461 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
097177,1568 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
0967.60.2010 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
0983.74.6996 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr200k
0966.922.336 TS 50k/3 tháng giá 1tr100k
0989.46.2525 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr700k
096.2222.030 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
0968.97.3993 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
0965.487.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0983.463.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
096.4444.193 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
0978.512.444 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0968.4444.02 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
097.339.7667 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
096.1111.445 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
0976.4444.17 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0964.827.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
096.296.9229 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0971.4444.61 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
096.484.5000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0965.748.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0961.341.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0981.28.79.86 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
096.7777.354 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
098.991.7997 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
097.8888.063 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
0989.64.7997 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0963.751.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
096.8888.920 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
0984.775.995 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k
0965.581.881 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k
0964.38.2003 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
0965.20.9339 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
097.442.6996 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
096.4444.581 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k
0984.813.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0984.318.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0968.668.297 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0963.696.694 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
09.8118.2238 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0968.68.0138 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0973.922.883 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
098.1771.191 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0966.195.695 Ts 50k/03 tháng giá 1tr200k
098.765.4404 Ts 50k/03 tháng giá 1tr200k
096.1111.823 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr600k
098.7777.425 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
097.484.1981 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
096.10.3.2011 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
096.880.2004 Ts 50k/12 tháng giá 1ttr400k
096.880.2011 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
097.252.1975 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
0981.69.0990 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k
0981.97.0990 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k
0987.87.8883 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 3tr500k
0988.465.444 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
0989.486.444 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr500k
098.9999.751 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
0968.03.1965 Ts 50k/03 tháng giá 1tr200k
0966.395.990 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0963.683.994 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0965.063.083 Ts 50k/03 tháng giá 1tr200k
0962.338.179 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
096.242.1444 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr100k
0962.880.688 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr900k
0963.059.099 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k
098.2628.990 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0966.373.567 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
098.121.9996 Ts 50k/12 tháng giá 1tr600k
0961.176.779 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0966.466.589 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0963.95.6336 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr200k
096.557.2992 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr200k
09777.66.995 Ts 50k/03 tháng giá 1tr400k
0966.398.993 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0971.79.0993 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
097777.31.61 Ts 50k/03 tháng giá 1tr400k
097777.6489 Ts 50k/03 tháng giá 1tr400k
097777,8071 Ts 50k/03 tháng giá 1tr400k
0988.884.864 Ts 50k/03 tháng giá 1tr500k
098.4444.895 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k
096.3883.193 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
096.5555.824 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k
0963.636.286 ts 190k/12 tháng 300p nội mạng, 30p ngoại mang, 2GB 4G, 30 tin nhắn nội mạng giá 1tr700k
097.885.1959 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0977.23.1967 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0975.633.885 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0962.195.191 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
097.333.8890 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0988.376.375 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0963.636.190 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
097.123.9099 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
096.198.1958 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0968.933.229 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
098.777.8836 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0988.868.026 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
097337,1883 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
097676,8994 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0963.69.1959 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0989.358.993 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0989.358.995 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0971.680.860 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0982.951.444 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0973.327.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0965.894.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
096.4444.223 Ts 50k/12 tháng giá 1tr300k
0961.70.6996 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k
0975.322.866 = 1tr750k ( ts 50k/t/12t )
0166.379.8989 = 2tr (ts 150k/t/24t miễn phí 1000 phút gọi)
0868888.321 = 1tr550k (ts 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi)
096666.0244 = 1tr550k (ts 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi)
097878.0660 = 1tr200k (ts 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi)
0985.12.8679 = 1tr200k (ts 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )
phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )
0968.56.3968 = 1tr200 ( sim trả sau 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )
096.379.0444 Ts 50k/12 tháng giá 1tr300k
0981.88.1950 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0978.508.444 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
09669.000.78 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k
096.1368.994 Ts 50k/03 tháng giá 1tr200k
0961.497.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
0983.72.3993 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k
098.6666.317 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k
096.1368.997 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k
098.4444.580 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k
0962.05.6996 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k096.995.1975 Ts 50k/12 tháng giá 1tr700k
0981.181.887 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0971.481.444 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k
097.689.4884 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
096.585.0998 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k
0911.80.2666 = 6tr ( ck 600k/t/18t miễn phí 4000 phút nội mạng + 500 phút ngoại mạng + 20Gb 3G)
0968.568.986 = 3tr700k ( sim trả sau 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )
0868880068 = 3tr700k ( sim trả sau 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )
0981.39.39.36 = 2tr ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0965.214.555 = 2tr900k ( ck 400k/t/36t )
0963.85.05.85 = 1tr100k ( sim trả sau 50k/t/12t)
0964.839.866 = 1tr200k ( sim trả sau 50k/t/12t)
097.8888.091 = 1tr400k ( sim trả sau 50k/t/12t)
098888.70.39 = 1tr400k ( sim trả sau 50k/t/12t)
0965.17.7939 = 1tr200k ( sim trả sau 50k/t/12t)
0982.335.399 = 1tr200k ( sim trả sau 50k/t/12t)
09723.25.866 = 1tr200k ( sim trả sau 50k/t/12t)
0977.82.0246 = 1tr450k ( sim trả sau 50k/t/12t)
096.3333.951 = 1tr200k ( sim trả sau 50k/t/12t)
096.8888.173 = 1tr200k ( sim trả sau 50k/t/12t)
098.1111.653 = 1tr100k ( sim trả sau 50k/t/12t)
098.606.3186 = 1tr100k ( sim trả sau 50k/t/12t)
097.19.03689 = 1tr450k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0976.85.65.85 = 1tr700k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
09868688.03 = 1tr200k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0963566635 = 1tr150k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0988.958.358 = 1tr150k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
09.8869.8839 = 1tr450k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0988.096.596 = 1tr150k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0987655.234 = 1tr200k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0981.226.299 = 1tr200k ( trả sau 50k/t/12t )
0978.368.639 = 1tr100k ( trả sau 50k/t/12t )
0986.186.339 = 1tr100k ( trả sau 50k/t/12t )
0966996796 = 1tr450k ( trả sau 50k/t/12t )
0988.019.319 = 1tr200k trả sau 50k/t/12t
0981.156.136 = 1tr200k trả sau 50k/t/12t
096.39.79.566 = 1tr200k trả sau 50k/t/12t
0977.909.910 = 1tr200k trả sau 50k/t/12t
0977.092.692 = 1tr200k trả sau 50k/t/12t
0987.295.695 = 1tr100k trả sau 50k/t/12t
0983.392.592 = 1tr200k trả sau 120k/t/12t miễn phí 1000 phút nội mạng
0985.093.593 = 1tr200k ( ts50k/t/12t )
0888.7889.07 = 500k Vina trả trước
0888.005.305 = 650k Vina trả trước
0888.7373.35 = 550k Vina
0888.79.1080 = 850k Vina trả trước
0888.69.6600 = 1tr100k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng
0888.68.0990 = 1tr100k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng
0888.63.90.90 = 1tr100k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng
0961.321.866 = 1tr150k (trả sau 50k/t/12t
0977.31.8689 = 1tr250k ( ts 50k/t/12t)
0979.093.693 = 1tr200k ( ts 120k/t miễn phí 1000p)
0966.795.234 = 1tr200k sim trả trước
0968.244.886 = 1tr700k ( ts 250k/t/12t) miễn phí 1000p +300 tin nhắn + 5gb 4G vào mạng.
09.6789.59.86 = 1tr200k ( ts 120k/t/12t) miễn phí 1000p
0966.95.3968 = 1tr400k ( ts 120k/t/12t ) miễn phí 1000 p
0977.398.234 = 1tr100k ( ts 120k/t/12t) miễn phí 1000p
0981.156.136 = 1tr100k ( ts 50k/t/ 3 tháng)
0965.483.583 = 1tr100k ( ts 120k/t/ 12 tháng)
0971.911.866 = 1tr200k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0965.944.966 = 1tr100k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0982.292.629 = 1tr100k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0985.963.363 = 1tr100k miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0972.010.898 = 1tr100k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0869.160.668 = 1tr200k ( 50k/t/12t)
0162.865.0000 = 2tr100k sim cam kết 150k/t miên phí 1000 phút gọi nội mạng
01693293333 = 9,5triêu sim trả trước
0164.367.2222 = 3tr2 sim ck 300k/t24t miễn phí 1000 phút, còn 20t
0886.018.777 = 2,4 triệu ( sim trả sau 94k/t/18 tháng 1000p gọi nội mạng 30p gọi ngoại mạng)
0886891368 = 6 triệu sim vina trả trước
01665.34.4567 = 3tr (ck 120k/12t) Sim gọi miễn phí 1000 phút gọi nội mạng.
0166.55.13456 = 3tr (ck 120k/12t) Sim gọi miễn phí 1000 phút gọi nội mạng.
0166.989.3579 = 2tr900 (ck 120k/12t) Sim gọi miễn phí 1000 phút gọi nội mạng.
01665655559 = 2tr750k (ck 150k/24t) miễn phí 1000 phút nôi mạng
0165.33333.25 = 2tr750k(ck 150k/24t) miễn phí 1000 phút nôi mạng
0164.55555.46 = 2tr750k(ck 150k/24t miễn phí 1000 phút nôi mạng
0985.93.1919 = 2,9 triệu sim trả trước
0933333587 = 3,8 triệu triệu sim trả trước
0936.56.1995 = 2tr triệu triệu sim trả trước
*******************************
Liên hệ: 0869.079.079 - Mr.Tú :o